Ivo Louda

Ing. arch. Ivo Louda

Architekt Ivo Louda působí na katedře umění jako odborný asistent od roku 2017. Mezi jeho pole působnosti patří tvorba modelů, Augmented reality, 3D grafika, 3D scan, 3D tisk a další technologie. 

Předmět:
Tvorba modelů a prototypů 1, 2 (KUM/MOD1, KUM/MOD2)
Základy technického kreslení 1, 2 (KUM/ZTK1, KUM/ZTK2)

Konzultační hodiny: po dohodě e-mailem, msngr

Kontakt: ivo.louda@tul.cz


Vzdělání:
2009 – 2017 – Technická univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury Obor: Architektura a urbanismus
2018 – současnost – Technická Univerzita v Liberci Doktorský studijní program: Výtvarná umění Téma práce: Modelové systémy

Skupinové výstavy:
2020 Fragmenty, Anifilm – Liberec
2019 Nekonečnostěn, Artweek-Liberec
2018 Horizont, Signal Festival-Praha
2017 Alt+shift, 2017, Multižánrový festival Povaleč-Valeč
2016 Prostor S, Přehlídka Pokoje-Praha
2016 Povrch a obsah, Galerie Ahoj Nazdar Čau – Liberec
2013 Mechanika, Kulturní festival Kontejnery k světu – Plzeň