Přihlásit
Studenti

Vědecká rada

Složení Vědecké rady Technické univerzity v Liberci na období 2018 až 2022

Zápis z hlasování VR TUL formou per rollam ze dne 29. 5. 2020

Zápis z hlasování VR TUL formou per rollam ze dne 15. 3. 2020

Usnesení ze 4. zasedání vědecké rady dne 4. listopadu 2019

Zápis z hlasování VR TUL formou per rollam ze dne 20. 10. 2019

Usnesení z 3. zasedání vědecké rady dne 27. května 2019

Usnesení z 2. zasedání vědecké rady dne 3. prosince 2018

Zápis z hlasování VR TUL formou per rollam ze dne 21. 10. 2018

Usnesení z 1. zasedání vědecké rady dne 11. června 2018

Zápis z hlasování vědecké rady formou per rollam ze dne 1. června 2018