Historie

Založení

Technická univerzita v Liberci vznikla v roce 1953 jako Vysoká škola strojní (VŠS). Jejím cílem bylo připravovat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro průmysl na severu Čech. K dispozici dostala tehdejší budovu Gymnázia F. X. Šaldy. Výuka byla zahájena 1. října 1953.

Rychle rostla jak co do počtu studentů, tak z hlediska zázemí – získala několik dalších budov, postavila studentské koleje. V roce 1960 byla založena textilní fakulta a škola přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci (VŠST). Toto uspořádání i název zůstaly zachovány třicet let.

Transformace na univerzitu

Rok 1990 odstartoval mohutný rozvoj naší školy a především výrazné rozšíření jejího odborného zaměření. V krátkém intervalu vznikly čtyři nové fakulty: pedagogická (1990), hospodářská (1992), architektury (1994) a mechatroniky (1995).

Dosavadní název přestal odpovídat skutečnosti, k 1. lednu 1995 jsme se proto změnili na Technickou univerzitu v Liberci (TUL). K šesti fakultám později přibyla ještě fakulta zdravotních studií, na kterou se v roce 2016 transformoval Ústav zdravotních studií, založený v roce 2004.

K součástem univerzity patří ještě Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI), který vznikl v roce 2009. Jedná se o výzkumné centrum, zaměřené především na materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství.

Rektoři

prof. Ing. Dr. techn. Josef Kožoušek 1953–1961
doc. Ing. Vojtěch Dráb, CSc. 1961–1966
akad. Jovan Čirlič 1966–1969
prof. Ing. Jiří Mayer, DrSc.1969–1973
akad. Jovan Čirlič 1973–1985
prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc. 1985–1990
prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. 1990–1997
prof. RNDr. David Lukáš, CSc. 1997–2003
prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. 2003–2010
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 2010–2018
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.od 2018
prof. Ing. Dr. techn. Josef Kožoušek
prof. Josef Kožoušek,
první rektor VŠS