Etická komise TUL

Etická komise TUL posuzuje případy porušení pravidel etického chování a jednání, a to na základě jednotlivých podnětů. Ve svém usnesení konstatuje, zda došlo k porušení obecně platných morálních zásad, případně Etického kodexu pro zaměstnance a studenty TUL, včetně výslovného uvedení, co bylo porušeno, a zhodnocení závažnosti tohoto porušení.

Etická komise TUL je poradním orgánem rektora a je složena ze zástupců fakult a ústavu TUL. Členy jmenuje rektor. Jednání komise se řídí jejím jednacím řádem, který je součástí Etického kodexu pro zaměstnance a studenty TUL.

Členové komise

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA – předsedaFZS
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.FS
Ing. Jindra PorkertováFT
PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.FP
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.EF
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.FM
Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.FUA