Etická komise

Etická komise posuzuje případy porušení Etického kodexu TUL. Jedná na základě podnětu. Ve svém usnesení konstatuje, zda došlo k porušení obecně platných morálních zásad, případně Etického kodexu TUL, včetně výslovného uvedení, co bylo porušeno, a zhodnocení závažnosti tohoto porušení.

Etická komise je poradním orgánem rektora. Její členy jmenuje rektor, každá fakulta či ústav je zastoupena jedním členem. Jednání komise se řídí jejím jednacím řádem.

Členové komise

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA – předsedaFZS
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.FS
Ing. Jindra PorkertováFT
PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.FP
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.EF
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.FM
Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.FUA