Komise pro etiku ve výzkumu

Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na TUL zahrnujícího zejména lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), ale i ostatní činnosti vyžadující posouzení z etického hlediska. Komise v rámci této činnosti vydává stanoviska a doporučení k návrhům výzkumných projektů či již získaným výzkumným projektům.

Komise jedná na podnět žadatele, kterým je zpravidla zaměstnanec nebo student TUL.

Formuláře

Členové komise

Složení komise schválila vědecká rada TUL 30. května 2022. Jejími členy jsou:

  • doc. Ing. Petr Henyš, Ph.D. – FM
  • PeadDr. Michal Podzimek, ICLic., Ph.D., Th.D. – FP
  • PhDr. Eva Procházková, Ph.D. – FZS
  • RNDr. Alena Ševců, Ph.D. – CXI
  • Ing. Jan Valtera, Ph.D. – FS
  • Ing. Jitka Vávrová, Ph.D. – EF
  • prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. – FT

Dokumenty