Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci je poradním orgánem rektora ve věci komerčního využití výsledků vědy a výzkumu.

ČLENOVÉ RADY

Členy Rady jmenuje a odvolává rektor v souladu s bodem 2 Směrnice rektora č. 2/2015 O ochraně duševního vlastnictví.

Aktuální složení Rady pro komercializaci:

Předseda Rady:

  • prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, TUL

Členové za TUL:

  • Ing. Martina Froschová
  • doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA

Externí členové:

  • Ing. Lukáš Formánek, technický ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
  • Ing. Leoš Pardek, ředitel pobočky pro FIB, Československá obchodní banka, a.s.
  • Ing. Ondřej Moš MSc.; The University Company TU, s.r.o.
  • Ing. Petr Klokočník, jednatel, Cotrex PC s.r.o.
  • Ing. Zbyněk Štiller, PRECIOSA a.s. Jablonec Nad Nisou, expert pro výzkum a vývoj
  • Ing. Alan Fabik; podnikající fyzická osoba

DOKUMENTY

Směrnice č. 2/2015 O ochraně duševního vlastnictví na TUL a komercializaci výsledků vědy a výzkumu