Rektor a vedení

Rektor

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c.
tel.: +420 485 353 597
e-mail: rektor@tul.cz

Prorektoři

PhDr. Ing. arch Lenka Burgerová, Ph.D.

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
prorektorka pro rozvoj
tel.: +420 485 353 106
e-mail: lenka.burgerova@tul.cz, prorektor.rozvoj@tul.cz

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
prorektor pro vědu a výzkum
tel.: +420 485 353 052
e-mail: petr.lenfeld@tul.cz

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy
tel.: +420 485 352 344
e-mail: katerina.marsikova@tul.cz

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.
prorektor pro informatiku
tel.: +420 485 353 656
e-mail: pavel.satrapa@tul.cz

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu
tel.: +420 485 353 157
e-mail: miroslav.zizka@tul.cz

Kvestor

Ing. Vladimír Stach
tel.: +420 485 353 598
e-mail: kvestor@tul.cz