Přihlásit
Plánované akce
Veřejnost

Kontakty

KANCELÁŘ REKTORA
Ing. Kateřina Drápalíková
tel.: +420 485 353 451
e-mail: rektor@tul.cz

KANCELÁŘ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ
Ing. Jaroslava Militká
tel.: +420 485 353 033
e-mail: jaroslava.militka@tul.cz

REFERÁT INTERNÍHO AUDITU
Ing. Renata Kollmerová
tel.: +420 485 353 629
e-mail: renata.kollmerova@tul.cz

REFERÁT STYKU S VEŘEJNOSTÍ
Mgr. Radek Pirkl
tel.: +420 485 353 744
e-mail: radek.pirkl@tul.cz

REFERÁT CENTRÁLNÍ SPISOVNY
Ludmila Kantoríková
tel.: +420 485 353 583
e-mail: ludmila.kantorikova@tul.cz

REFERÁT BOZP, PO, CO
Bc. Věra Strejčková
tel.: +420 485 353 922
e-mail: bozp@tul.cz

ODDĚLENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
Ing. Josef Drápalík
tel.: +420 485 353 111
e-mail: josef.drapalik@tul.cz

ODDĚLENÍ PRO STUDIUM A VZDĚLÁVÁNÍ
Ing. Michaela Vurmová
tel.: +420 485 353 457
e-mail: michaela.vurmova@tul.cz

CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Libuše Ryšánková
tel.:+420 485 352 603
e-mail: libuse.rysankova@tul.cz

AKADEMICKÁ PORADNA A CENTRUM PODPORY
Hana Jelínková
tel.:+ 420 485 353 057
e-mail: hana.jelinkova@tul.cz

ODDĚLENÍ PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČÍ
Lucie Kuchtová
tel.:+420 485 353 007
e-mail: lucie.kuchtova@tul.cz

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ
PhDr. Lucie Koutková, Ph.D.
tel.: +420 485 353 927
e-mail: international@tul.cz
e-mail: erasmus@tul.cz

AKADEMICKÉ KOORDINAČNÍ STŘEDISKO V EUROREGIONU NISA
PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.
tel.:+420 485 352 318
e-mail: helena.neumannova@tul.cz

ODDĚLENÍ PRO INFORMATIKU
Ing. Věnceslava Albrechtová
tel.: +420 485 353 178
e-mail: venceslava.albrechtova@tul.cz

ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
Jan Rous
tel.: +420 485 353 180
e-mail: jan.rous@tul.cz

STŘEDISKO TELEKOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMŮ
Evžen Augusta
tel.: +420 485 352 227
e-mail: evzen.augusta@tul.cz

STŘEDISKO MATRIKA
Ing. Regina Zámišová
tel.: +420 485 353 103
e-mail: regina.zamisova@tul.cz

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
Mgr. Jitka Vencláková
tel.:+ 420 485 352 516
e-mail: jitka.venclakova@tul.cz

PRODEJNA SKRIPT A SLUŽBY STUDENTŮM
Bc. Kateřina Grulišová
tel.:+420 485 353 190
e-mail: katerina.grulisova@tul.cz

ODDĚLENÍ PRO ROZVOJ A VNĚJŠÍ VZTAHY
Zdislava Manligová
tel.:+ 420 485 353 671
e-mail: zdislava.manligova@tul.cz

ODDĚLENÍ PROPAGACE A REKLAMY
Bc. Bianca Tomíšková
tel.: +420 485 353 269
e-mail: bianca.tomiskova@tul.cz

KANCELÁŘ KVESTORA
Erika Sůvová
tel.: +420 485 353 454
e-mail: kvestor@tul.cz

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Michal Prokop
tel.: +420 485 353 270
e-mail: michal.prokop@tul.cz

ODDĚLENÍ ÚČTÁREN
Naděžda Bartáková
tel.: +420 485 353 188
e-mail: nadezda.bartakova@tul.cz

TECHNICKÝ ÚSEK
Ing. Petr Šmakal
tel.: +420 485 353 636
e-mail: petr.smakal@tul.cz

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A DISLOKACE
Eva Vojtěchová
tel.: +420 485 353 587
e-mail: eva.vojtechova@tul.cz

ODDĚLENÍ PROVOZU BUDOV A SPRÁVY MAJETKU
Milan Varvařovský
tel.: +420 485 353 205
e-mail: milan.varvarovsky@tul.cz

STŘEDISKO ÚKLID
Simona Röschová
tel.: +420 485 353 466
e-mail: simona.roschova@tul.cz

STŘEDISKO POŠTA, KOMUNIKACE
Hana Lintnerová
tel.: +420 485 353 299
e-mail: hana.lintnerova@tul.cz

SKLAD SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU
Radka Blechová
tel.: +420 485 352 977
e-mail: radka.blechova@tul.cz

UBYTOVNA PRO ZAMĚSTNANCE
Lukáš Koch
tel.: +420 485 354 821
e-mail: lukas.koch@tul.cz

ODDĚLENÍ ÚDRŽBY BUDOV
Josef Žežulka
tel.: +420 485 353 305
e-mail: josef.zezulka@tul.cz

REFERÁT SPRÁVY ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍCH MÉDIÍ
Jana Susková
tel.: +420 485 353 184
e-mail: jana.suskova@tul.cz

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Jitka Havlíková
tel.: +420 485 353 488
e-mail: jitka.havlikova@tul.cz

KOLEJE A MENZY
Petra Vavřinová
tel.: +420 485 355 201
e-mail: petra.vavrinova@tul.cz

UNIHOTEL
Michala Kulajtová
tel.: +420 485 352 162
e-mail: michala.kulajtova@tul.cz

POKLADNA
tel.: +420 485 353 213