A4_FZS_Kurz první pomoci – úroveň BASIC

Anotace: Kurz je zaměřen na poskytnutí předlékařské první pomoci v nejčastěji se vyskytujících život ohrožujících stavech, se kterými se lze setkat v běžném životě. Náplní kurzu je nejen resuscitace dospělého a dítěte, nácvik bezpečného použití externího defibrilátoru, zástava masivního krvácení a ošetření poranění vzniklých úrazem, ale i první pomoc při náhlých interních onemocněních. Nedílnou součástí výuky je i zvládnutí stresu a komunikace s operačním střediskem.

Garant: Mgr. Zuzana Paukertová

Rozsah kurzu: 12 hodin

Termín pilotní realizace kurzu – 25. – 26. 4. 2024