Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

ERDF II na TUL

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_057

Název výzvy: ERDF výzva pro VŠ II v prioritní ose 2 OP

Název projektu CZ: Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL

Název projektu EN: Procurement infrastructure of TUL new study programs

Zkrácený název projektu: ERDF II na TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357

Anotace projektu:
Projekt ERDF II na TUL je zaměřen na zkvalitnění materiálně-technického vybavení na současné úrovni pro bakalářské studijní programy připravované v rámci projektu z výzvy ESF II s názvem "Zvýšení kvality vzdělávání na TUL a jeho relevance pro potřeby trhu práce". Společným prvkem připravovaných studijních programů je posílení praktické a simulační výuky, což vyžaduje pořízení nového vybavení či modernizaci stávajícího.

Fyzická realizace projektu: 1.9.2019 - 31.12.2021