Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

ESF II na TUL

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_056 

Název výzvy: ESF výzva pro VŠ II v prioritní ose 2 OP

Název projektu CZ: Zvýšení kvality vzdělávání na TUL a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Název projektu EN: Improving Education Quality at the TUL and its Relevance to Labor Market Needs

Zkrácený název projektu: ESF II na TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013333

Anotace projektu:
Projekt Zvýšení kvality vzdělávání na TUL a jeho relevance pro potřeby trhu práce je zaměřen na přípravu nových či upravených studijních programů, které doplňují nabídku interdisciplinárních studijních programů na TUL a zároveň odpovídají potřebám praxe. Při přípravě a následné realizaci těchto programů se předpokládá využití moderních výukových metod, aktuálních poznatků v dané oblasti, ale i spolupráce se subjekty hospodářské a obecně společenské sféry.

Fyzická realizace projektu: 1.9.2019 - 31.12.2022