Přihlásit

O projektu

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_015

Název výzvy: ESF výzva pro vysoké školy

Název projektu CZ: Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Název projektu EN: The Educational Infrastructure of the TUL to Raise the Relevance, Quality and Advancement of Education in the Age of Industry 4.0

Akronym projektu: RoLiZ 4.0

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

Anotace projektu:
Záměrem projektu je především rozvoj klíčových kompetencí pedagogických a dalších pracovníků
univerzity a zavedení opatření s cílem posílení relevance absolventů na trhu práce v podmínkách
Průmyslu 4.0 a informační společnosti, zkvalitnění asistenčních a poradenských služeb a zlepšení
podmínek pro studenty se SP a ze znevýhodněných socioekonomických skupin, a zavedení nebo
posílení systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a strategické řízení školy v souvislosti s
legislativními změnami.

Fyzická realizace projektu: 1. 6. 2017 - 31. 12. 2022