70 let TUL

Technická univerzita v Liberci a její nejstarší Fakulta strojní letos slaví výročí 70 let od založení. Jubileum si nejrůznějšími akcemi připomínáme po celý rok 2023. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, koncerty, prohlídky laboratoří, výstavy, promítání nebo sportovní aktivity.

Tím hlavním, co vám chceme představit, jsou příběhy lidí, kteří všechny tyto akce spojují. Osobnosti naší univerzity totiž tvořily a stále tvoří esenci toho, čím TUL je. Hrdou a moderní univerzitou, která staví na slavné tradici, ale dívá se dopředu a tvoří novou budoucnost.

Osobnostem spojenými s TUL proto bude patřit velká část oslav. Hlavní akcí bude setkání absolventů a přátel univerzity v sobotu 23. září 2023, na které vás srdečně zveme.

Podrobnosti a program oslav budeme postupně doplňovat a aktualizovat.