Setkání absolventů a přátel TUL

Sobota 23. 9. 2023 | 11:00-21:30

Z důvodu příprav setkání absolventů, studentů a přátel Technické univerzity v Liberci, při příležitosti 70 let od založení VSŠ – VŠST – TUL, bychom Vás rádi požádali o informaci, zda zvažujete účast na plánovaných oslavách. Vaše sdělení nám pomůže se co nejlépe organizačně a logisticky na toto setkání připravit. Krátký dotazník.

PROGRAM OSLAV

Všechny návštěvníky prosíme, aby k cestě do areálu přednostně využili veřejnou dopravu.

PROGRAM

Univerzitní náměstí: živá hudba, občerstvení, posezení a stánky spolků | 12:00-21:30

Otevřené laboratoře: viz program | 11:00-17:00

Budova G: přednášky a debaty | 11:00-17:00

Věda na TUL:
Od spalovacích motorů k udržitelné dopravě
Nanotechnologie z Liberce
3D tisk – technologie, které realizují naše vize
Udržitelnost textilu
Svět virtuální reality

Tradice a nové směry:
Fakulta strojní (1953-2023)
Fakulta textilní (1960-2023)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (1990-2023)
Ekonomická fakulta (1992-2023)
Fakulta umění a architektury (1994-2023)
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (1995-2023)
Fakulta zdravotnických studií (2016-2023)
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (2009-2023)
Módní přehlídka
Univerzita v 21. století – její úloha a význam pro město a region Libereckého kraje

Společenská odpovědnost TUL:
Role univerzity ve veřejném prostoru města: veřejný prostor a architektura
Revoluční rok 1989 na TUL
Komunitní energetika pro Liberec (spolupráce SML a TUL)
Kondice našich dětí dnes a před sto lety
U3V – Vzdělávání v každém věku
Společně jsme to zvládli – Covid 19


26. května 2023