Aktuality: TUL

Státní závěrečné zkoušky FM FM — 11. 6. 2021

Je k dispozici složení komisí a rozpis studentů pro státní závěrečné zkoušky na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, které se konají 15.–17. srpna 2021.

Proběhly volby děkana Fakulty zdravotnických studií FZS — 10. 6. 2021

Akademický senát FZS TUL svojí volbou potvrdil své přání, aby prof. Karel Cvachovec pokračoval ve své funkci děkana fakulty i druhé funkční období. Kandidát akademické obce byl na volebním zasedání AS FZS TUL zvolen všemi hlasy. Pokud bude rektorem jmenován, bude mít příležitost pokračovat ve své práci pro fakultu, která během pandemie Covidu-19 procházela zatěžkávací […]

Fond mobilit FS TUL 2021 FS — 10. 6. 2021

Děkan Fakulty strojní vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP, akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendářní rok 2021. Termín podání přihlášek: 30. června 2021

Letní škola statistických metod TUL — 9. 6. 2021

Nabídka pro doktorandy: Letní škola statistických metod se koná 16.–20. srpna online nebo 23.–27. srpna prezenčně. Organizace a průběh akce budou plně respektovat aktuální epidemickou situaci. Pozvánka Program

Pracovní nabídka KNORR-BREMSE pro absolventa EF EF — 8. 6. 2021

Partner EF TUL společnost Knorr-Bremse, přední světový výrobce brzdících systémů pro užitková a kolejová vozidla, hledá nového kolegu na pozici HR – generalist.

Dopis rektora k testování studentů od 8. června TUL — 8. 6. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,dovolujeme si Vás upozornit, že se student účastní výuky, praktické výuky, zkoušek a konzultací pouze při splnění následujících podmínek. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je povolena účast studentů na vzdělávání (výuka, praktická výuka, praxe, konzultace, zkoušky) za podmínky, že student prokáže, že: absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru […]

NanoEt a Nedostatkové zdroje v době pandemie FP — 8. 6. 2021

S dr. Michalem Trčkou z katedry filosofie jsme si povídali o práci na projektech NanoEt a Nedostatkové zdroje v době pandemie. Vše začalo spoluprací s prof. Lukášem a jeho týmem (katedra chemie), pro které mimo jiné připravujeme software na podporu rozhodování o etických otázkách v oblasti nanotechnologií a bioinženýrství, např. ohledně testování na zvířatech. Je to takový trenažér, který v situacích vybraných morálních dilemat podá informace, jaké normy a legislativa je s daným problémem spjata atp. S doc. Šemberou, dr. Žabkou a dr. Zedkem […]

Letní škola v Uzbekistánu EF — 4. 6. 2021

Tashkent State University of Economics v Uzbekistánu pořádá letní školu na téma Economic potential and Economic reforms in Uzbekistan. Součástí letní školy je i návštěva tří pohádkově fantastických měst na středověké hedvábné stezce Samarkand–Bukhara–Khiva. Další informace: informační leták, propagační video. Kontaktní osoba: Martina Chvojková, martina.chvojkova@tul.cz

CEEPUS – žádosti o mobilitu FS — 4. 6. 2021

Zájemci o mobilitu v zimním semestru akademického roku 2020/2021 mohou předkládat své žádosti prostřednictvím portálu www.ceepus.info . Před příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem. Fakulta strojní je zapojena v akademickém roce 2021/2022 do 4 sítí: CIII-RS-0304-14-2122: Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics […]