Členové Akademického senátu TUL

Předsednictvo

Profilová fotografie Jana Berkiho

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
předseda
e-mail: jan.berki@tul.cz, senat@tul.cz
telefon: + 420 485 352 804


Profilová fotografie Ondřeje Havelky

Bc. Ondřej Havelka
1. místopředseda
e-mail: ondrej.havelka@tul.cz


Profilová fotografie Vlastimila Hotaře

doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
2. místopředseda
e-mail: vlastimil.hotar@tul.cz
telefon: + 420 485 352 929


tajemnice: Romana Krušková, e-mail: romana.kruskova@tul.cz, senat@tul.cz, telefon: +420 485 352 815

Komora akademických pracovníků

jménofakulta
prof. Ing. Jaroslav BERAN, CSc.Fakulta strojní
Mgr. Jan BERKI, Ph.D.Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Ing. Blanka BRANDOVÁ, Ph.D.Ekonomická fakulta
doc. Ing. Vlastimil HOTAŘ, Ph.D.Fakulta strojní
Ing. arch. Petr JANOŠFakulta umění a architektury
Ing. Jiří JENÍČEK, Ph.D.Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
doc. Ing. Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Ph.D.Fakulta textilní
Mgr. Martin KRAUSE, DiS.Fakulta zdravotnických studií
Ing. Ondřej NOVÁK, Ph.D.Fakulta textilní
Mgr. Jiří ROZKOVECEkonomická fakulta
MUDr. Miroslav RYBAFakulta zdravotnických studií
doc. Ing. Otto SEVERÝN, Ph.D.Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Ing. arch. Martin ŠAMLFakulta umění a architektury
doc. Dr. PaedDr. Petr URBÁNEKFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Komora studentů

jménofakulta
Petr ČEKALFakulta umění a architektury
Bc. Ondřej HAVELKAFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Ing. Radka JÍROVÁFakulta strojní
Ing. Markéta KLÍČOVÁFakulta textilní
Bc. Jiří JANEČEK
Lucie MERHAUTOVÁ (do 21. 6. 2021)
Fakulta zdravotnických studií
Bc. David ZLESÁK
Bc. Karel SOBĚHART (do 30. 8. 2021)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Ing. Petr BLASCHKE
Bc. David SVOBODA (do 21. 6. 2021)
Ekonomická fakulta