Akademický senát TUL

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán definovaný vysokoškolským zákonem a upřesněný Statutem Technické univerzity v Liberci. Skládá se z komory akademických pracovníků (14 členů) a komory studentů (7 členů). Jeho členové jsou voleni akademickou obcí naší univerzity. Fakulty jsou zastoupeny rovnoměrně, každá fakulta volí dva zástupce řad svých akademických pracovníků a jednoho z řad svých studentů.

Akademický senát navrhuje jmenování rektora, případně jeho odvolání z funkce, schvaluje rozpočet univerzity a kontroluje hospodaření, schvaluje vnitřní předpisy a další klíčové dokumenty.

Schází se zpravidla každé druhé úterý v měsíci. Na nejbližší období jsou naplánované termíny:13. 2. 2024, 12. 3. 2024, 9. 4. 2024, 14. 5. 2024, 11. 6. 2024.