Zápisy z jednání Akademického senátu TUL

Zápisy z jednání a usnesení Akademického senátu TUL:

2021

2020

Starší

Starší zápisy z jednání Akademického senátu TUL