Správní rada

Správní rada je dozorčí orgán, který vydává souhlas k významným právním jednáním (nabytí a prodej nemovitostí a věcí movitých vysoké hodnoty), schvaluje rozpočet a strategický záměr univerzity, projednává výroční zprávy, zprávy o vnitřním hodnocení a další důležité materiály.

Správní radu definuje §14 a §15 zákona o vysokých školách a upřesňuje Statut Technické univerzity v Liberci a Statut Správní rady. Naše správní rada má 12 členů, jimiž nemohou být zaměstnanci TUL. Jednání rady se konají podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.