Členové správní rady

Členy Správní rady Technické univerzity v Liberci jsou:

 1. Ing. Marek Rojíček, Ph.D. – předseda
  předseda Českého statistického úřadu
 2. prof. Ing. Richard Hindls, CSc. – místopředseda
  Vysoká škola ekonomická v Praze
 3. Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
  předseda představenstva BRANO GROUP a. s., Hradec nad Moravicí
 4. RNDr. Zuzana Matušková
  náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, MŠMT
 5. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
 6. Bc. Martin Půta
  hejtman Libereckého kraje
 7. Mgr. Petr Prokop Siostrzonek
  arciopat břevnovského kláštera
 8. MUDr. Přemysl Sobotka
  náměstek hejtmana LK, řízení rezortu zdravotnictví
 9. doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
  prezident, Asociace inovačního podnikání ČR, Praha
 10. prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
  ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií
 11. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
  primátor města Liberec