Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity. Předsedou vědecké rady je rektor, členy jmenuje rektor se souhlasem akademického senátu univerzity.

Působnost rady je vymezena §11 a §12 zákona o vysokých školách. Vědecká rada projednává návrh strategického záměru univerzity, schvaluje studijní programy a akreditační materiály, schvaluje návrhy na jmenování profesorem, projednává výroční zprávy, zprávy o vnitřním hodnocení kvality a další klíčové dokumenty.