Členové vědecké rady

V období 2018–2022 má Vědecká rada Technické univerzity v Liberci následující členy:

Interní členové

 1. doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
  obor matematika, rektor, Technická univerzita v Liberci
 2. prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
  obor strojírenství, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci
 3. prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
  obor lékařství, děkan, Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci
 4. Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
  obor textilní technologie, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci
 5. doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
  obor pedagogika, proděkan, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 6. prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
  obor technologie a materiály, děkan, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci
 7. prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
  obor textilní materiály, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 8. prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
  obor textilní materiály, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci
 9. prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.
  obor materiálové inženýrství, prorektor, Technická univerzita v Liberci
 10. prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
  obor technická kybernetika, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci
 11. prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
  obor technická kybernetika, děkan, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci
 12. doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.
  obor informatika, prorektor, Technická univerzita v Liberci
 13. prof. Ing. arch., akad.arch. Jiří Suchomel
  obor architektura, proděkan, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
 14. prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
  obor lékařství, Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci
 15. doc. Ing. Petr Tůma, CSc.
  obor technická kybernetika, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci
 16. doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  obor filozofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 17. prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  obor ekonomie, děkan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Externí členové

 1. RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
  obor fyzika, zástupce ředitele, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
 2. doc. Ing. arch. Irena Fialová
  obor architektura, proděkanka, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze
 3. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.
  obor statistika, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
 4. prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  obor ekonomická informatika, děkan, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 5. prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
  obor fyzická geografie a hydrologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 6. prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
  obor chemie, rektor, Univerzita Hradec Králové
 7. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
  obor chemie, rektor, Univerzita Pardubice
 8. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
  obor strojírenství a management, generální ředitel společnosti Siemens, s.r.o., Praha
 9. prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
  obor elektrotechnika, děkan, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
 10. prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc.
  obor kompozitní materiály, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
 11. prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
  obor informatika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 12. doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
  obor lékařství, přednosta Kliniky anesteziologie, resustitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 13. prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
  obor pedagogika, prorektorka, Univerzita Karlova, Praha