ERDF II na TUL

Název programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
02_18_057

Název výzvy:
ERDF výzva pro VŠ II v prioritní ose 2 OP

Název projektu CZ:
Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL

Název projektu EN:
Procurement infrastructure of TUL new study programs

Zkrácený název: ERDF II na TUL

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357

Anotace:
Projekt ERDF II na TUL je zaměřen na zkvalitnění materiálně-technického vybavení na současné úrovni pro bakalářské studijní programy připravované v rámci projektu z výzvy ESF II s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání na TUL a jeho relevance pro potřeby trhu práce“. Společným prvkem připravovaných studijních programů je posílení praktické a simulační výuky, což vyžaduje pořízení nového vybavení či modernizaci stávajícího.

Fyzická realizace: 1.9.2019 – 31.12.2022

Logo OP VVV