KA2 – Výstavba moderních laboratorních a výukových prostor

Doba realizace: červen 2017 až prosinec 2020

V rámci Klíčové aktivity 2 byla zrekonstruována část budovy „T“ v ulici Třebízského pro účely laboratorní výuky v rámci nových či upravených studijní programů připravovaných v projektu RoLiZ4.0. Z projektu byla financována část laboratoří, výukových místností, pracoven, související zázemí a odpovídající část společných prostor. Jedná se o následující laboratoře pro výuku studentů bakalářských a magisterských studijních programů:

 • FS – technologická laboratoř č. 1
 • FS – technologická laboratoř č. 2
 • FS – laboratoř slunečního svitu
 • FS – laboratoř pro virtuální a rozšířenou realitu
 • FT –  laboratoř kompozitů
 • FT – laboratoř standardizace, údržby a životnosti textilií
 • FM – laboratoř měřící techniky
 • FM – laboratoř modelování
 • FM – laboratoř senzoriky a optiky
 • FZS – laboratoř buněčných a tkáňových kultur
 • FZS – biotechnologická laboratoř
 • FZS – mikrobiologická laboratoř

V Klíčové aktivitě 2 byla vytvořena také Laboratoř pro ekonomické experimenty a zpracování velkých dat, která vznikla rekonstrukcí 3 místností v budově „H“ pro nový mezifakultní studijní program Systémové inženýrství a informatika, připravovaný EF a FM TUL.

Součástí aktivity je i vybavení uvedených laboratoří a učeben nábytkem a dále dovybavení ateliéru K. Hubáčka pro FUA, výukové místnosti v budově A pro FM a Kariérového centra TUL v budově F. Všechna dovybavení jsou provázána s realizací aktivit v rámci projektu RoLiZ4.0.