KA3 – Materiálně-technické vybavení

Doba realizace: červen 2017 až prosinec 2022

Klíčová aktivita 3 je zaměřena na pořízení přístrojů a zařízení potřebných pro realizaci nových a upravených studijních programů připravovaných v  projektu ESF RoLiZ4.0. Jedná se o 6 nových studijních programů: BSP Mechatronika, Radiologická asistence; NMSP Systémové inženýrství a informatika, Aplikovaná geografie a regionální rozvoj, Aplikovaná matematika, Technologie plastů a kompozitů. Dále bylo upraveno 5 studijních programů: BSP Strojírenství, Výroba oděvů a technické konfekce, Textilní technologie, materiály a nanomateriály, Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru; NMSP Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Cílem těchto studijních programů je mimo jiné umožnit studentům pomocí experimentů více se přiblížit praxi, se kterou se setkají po absolvování univerzity.

Součástí aktivity je i nákup pomůcek pro vytvoření vstřícného prostředí pro studenty se specifickými potřebami. Jedná se zejména o kompenzační pomůcky či speciální elektronické studijní materiály pro různé typy postižení.

I pořízení těchto aplikací či pomůcek je materiálním doplněním projektu RoLiZ4.0, bez jehož úspěšné realizace nelze předpokládat proplacení položek projektu Vi4.0.