Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2015

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy rozvojových projektů MŠMT za rok 2015:

Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ – koordinátor: České vysoké učení technické v Praze

Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb. – koordinátor: Masarykova univerzita

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách – koordinátor: Technická univerzita v Liberci

Integrace vysokoškolské technické a umělecké kreativity pro vývoj a inovaci technického textilu – koordinátor: Technická univerzita v Liberci

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů – koordinátor: Univerzita Karlova