Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2016

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2016:

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách – koordinátor: Technická univerzita v Liberci

Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb. – koordinátor: Masarykova univerzita

Synergetický efekt sdílení kapacity z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí

Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů – koordinátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů – koordinátor: Univerzita Karlova

Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů – koordinátor: Univerzita Palackého v Olomouci

Závěrečná zpráva Institucionálního plánu Technické univerzity v Liberci za rok 2016

Interní rozvojové projekty

Prezentace podle interních čísel uvedených v Závěrečné zprávě Institucionálního plánu TUL za rok 2016:

 1. 12223
 2. 12224
 3. 12225
 4. 12227
 5. 12228
 6. 12229
 7. 12231
 8. 12232
 9. 12233
 10. 12234
 11. 12235
 12. 12236
 13. 12237
 14. 12238
 15. 12239
 16. 12240
 17. 12241
 18. 12242
 19. 12243
 20. 12244
 21. 12245
 22. 12246
 23. 12247
 24. 12248
 25. 12249
 26. 12250
 27. 12251
 28. 12252
 29. 12254
 30. 12255
 31. 12256
 32. 12257
 33. 12258
 34. 12259
 35. 12260
 36. 12261
 37. 12262
 38. 12263
 39. 12264
 40. 12265
 41. 12266
 42. 12267
 43. 12268
 44. 12269
 45. 12270
 46. 12271
 47. 12272
 48. 12273
 49. 12274
 50. 12275
 51. 12276
 52. 12277
 53. 12278
 54. 12279
 55. 12280
 56. 12281
 57. 12282
 58. 12283
 59. 12284
 60. 12285
 61. 12286
 62. 12287
 63. 12288
 64. 12289
 65. 12290
 66. 12291
 67. 12292
 68. 12293
 69. 12294
 70. 12295
 71. 12296
 72. 12297
 73. 12298
 74. 12299
 75. 12300
 76. 12301
 77. 12302
 78. 12303
 79. 12304
 80. 12305
 81. 12306
 82. 12307
 83. 12308
 84. 12309
 85. 12310
 86. 12311
 87. 12312
 88. 12313
 89. 12314