Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2017

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2017:

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách – koordinátor – Technická univerzita v Liberci

PPP!!! VŠ (Partnerství projektového prostředí vysokých škol)

Strategická spolupráce VŠ pro řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomiky

Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS

Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů

Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení

Závěrečná zpráva Institucionálního plánu Technické univerzity v Liberci za rok 2017

Interní rozvojové projekty

Prezentace podle interních čísel uvedených v Závěrečné zprávě Institucionálního plánu TUL za rok 2017

 1. 12316
 2. 12317
 3. 12318
 4. 12319
 5. 12320
 6. 12322
 7. 12323
 8. 12325
 9. 12326
 10. 12327
 11. 12328
 12. 12329
 13. 12330
 14. 12331
 15. 12332
 16. 12333
 17. 12334
 18. 12335
 19. 12336
 20. 12337
 21. 12338
 22. 12339
 23. 12340
 24. 12341
 25. 12342
 26. 12343
 27. 12344
 28. 12345
 29. 12346
 30. 12347+12348
 31. 12349
 32. 12350
 33. 12351
 34. 12352
 35. 12353
 36. 12354
 37. 12355
 38. 12356
 39. 12357
 40. 12358
 41. 12359
 42. 12360
 43. 12361
 44. 12362
 45. 12363
 46. 12364
 47. 12366
 48. 12367
 49. 12368
 50. 12369
 51. 12370
 52. 12371
 53. 12372
 54. 12373
 55. 12374
 56. 12375
 57. 12378
 58. 12379
 59. 12381
 60. 12383
 61. 12384
 62. 12385