Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2018

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2018:

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách

Prohloubení spolupráce VŠ v oblasti řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomiky

Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia

Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

DPP!!! VŠ _ Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!!

Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ)

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018

Závěrečná zprává Institucionálního plánu TUL za rok 2018

Interní rozvojové projekty

Prezentace podle interních čísel uvedených v Závěrečné zprávě Institucionálního plánu TUL za rok 2018: