Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2019

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2019:

Rozvoj mobilní platformy pro podporu elektronizace studijní agendy v IS/STAG

Intercultural and international networking (3uni interNET)

Popularizace spektra IT oborů

Externí evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol v roce 2019

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě

  1. Závěrečná zpráva
  2. Prezentace

Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas

Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností

Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)

Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

KPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!

Úplná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu za rok 2019

Interní rozvojové projekty

Prezentace podle interních čísel uvedených v Závěrečné zprávě Institucionálního plánu TUL za rok 2019