Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2020

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2020:

Intercultural and international networking II (3uni interNET II)

Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 – 2030

Posilování regionálního působení VŠ v oblasti spolupráce s potenciálními zaměstnavateli studentů/absolventů

Popularizace spektra IT oborů

Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Posílení a rozvoj funkční komunikativní platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami

Institucionální plán

Úplná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu TUL za rok 2020

Prezentace podle interních čísel uvedených v úplné zprávě o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu TUL za rok 2020