Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2022

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2022:

Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR

Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ

Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

University leaders in SDG (UNILEAD)

Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách

Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím hybridních kampusů

Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí

Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative