Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2023

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2023:

Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení

Engagement for sustainability – University leaders in SDGs II (UNILEAD II)

Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

  • Závěrečná zpráva
  • Prezentace

Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

  • Závěrečná zpráva
  • Prezentace

Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

  • Závěrečná zpráva
  • Prezentace

Rozvoj poradenských služeb

  • Závěrečná zpráva
  • Prezentace