Sbírka na obnovu památníku Adolfa Loose

Technická univerzita v Liberci vyhlásila veřejnou sbírku na obnovu památníku jednoho z největších architektů 20. století Adolfa Loose. Památník jsme slavnostně odhalili na jeho původním místě koncem roku 2020, u příležitosti výročí 150 let od architektova narození. Ze sbírky chceme nyní financovat sanaci díla a jeho nasvícení. Za vaše příspěvky vám velmi děkujeme.

Číslo účtu sbírky: 298865460/0300

Památník nazvaný Prostor k poctě architekta Adolfa Loose pochází z roku 1981. V devadesátých letech byl odstraněn a v současné době usilujeme o jeho obnovu. Slavnostně byl odhalen 10. prosince 2020, je však ještě třeba provést jeho sanaci a doplnit osvětlení. Celkové náklady na obnovení památníku očekáváme ve výši 800 tisíc Kč.

Další informace