Přihlásit
Úřední deska

COVID-19

Příkaz rektora TUL č. 7/2020 účinný od 16. 6. 2020:

Příkaz rektora TUL č. 7/2020 - Doporučení k výjezdům zaměstnanců TUL mimo území ČR a příjezdům osob ze zahraničí na TUL v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

Rektor vyzývá zaměstnance cestující kamkoliv do zahraničí, aby doporučení a související informace, včetně oficiálních informačních zdrojů, průběžně sledovali a přizpůsobili jim své soukromé a pracovní pobyty mimo ČR. 

Informace o aktuální situaci a opatřeních pro cestování do zemí mimo ČR jsou uvedeny na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

TUL se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy vydanými v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 v jejich aktuálním znění a nezavádí opatření, která by svým dosahem určovala práva či povinnosti nad rámec zákonných norem a opatření.

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici v Liberci:
MUDr. Jana Prattingerová
tel.: +420 485 253 111

Kontakt na lékaře:
MUDr. Dagmar Švorcová
tel.: +420 485 353 262
Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

MUDr. Petra Lajžnerová
tel.: +420 607 888 930
17. listopadu 590/14, Liberec, Starý Harcov