Přihlásit
Úřední deska

Náhradní doručování

 


Nedoručené zásilky

Adresát                   zásilka  den vyvěšení den  
doručení 
 
Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed IGIP č.j.: TUL 19/9200/010589/RSVO, 8. 3. 2019 2. 4. 2019 16. 4. 2019
Barbora Říhová č.j.:19/9200/011579_001/RSVO, 19. 3. 2019 10. 4. 2019 24. 4. 2019
Veronika Süssová č.j: 19/9200/012025_001/RSVP, 19. 3. 2019 15. 4. 2019 29. 4. 2019