Přihlásit
Úřední deska

Náhradní doručování

 Nedoručené zásilky

ADRESÁT ZÁSILKA DEN VYVĚŠENÍ DEN DORUČENÍ
Kristýna Solnařová č.j.: TUL-20/9200/038883_001/RSVP, 10.11.2020 04.01.2021 20.01.2021
Adam Hoffman č.j.: TUL-20/9200/040404_001/RSVP, 07.12.2020 06.01.2021 22.01.2021