Přihlásit
Úřední deska

Náhradní doručování

 


Nedoručené zásilky

Adresát                   zásilka  den vyvěšení den  
doručení 
 
Monika Kocourková č.j.: 19/9200/050898/RSVO, 13. 12. 2019 6. 1. 2020 21. 1. 2020
Kateřina Servusová č.j.: 19/9200/055005-001/RSVP, 17. 12. 2019 6. 1. 2020 21. 1. 2020
Jiří Janoušek čj.:19/9200/051853_001/RSVP, 17.12.2019 8. 1. 2020 23. 1. 2020
Jaromír Drlička č.j.: 19/9200/54141-001/RSVP, 17. 12. 2019 8. 1. 2020 23. 1. 2020
Ladislav Nečas č.j.: 19/9200/055025-001/RSVP, 17. 12. 2019 10. 1. 2020 25. 1. 2020