Přihlásit
Úřední deska

Náhradní doručování

 


Nedoručené zásilky

Adresát                   zásilka  den vyvěšení den  
doručení 
 
Kateřina Olivová č.j.: 19/9200/020320-001/RSVP, 21. 5. 2019 5. 6. 2019 19. 6. 2019
Viktória Köváryová č.j.: 19/9200/020324-001/RSVP, 21. 5. 2019 12. 6. 2019 26. 6. 2019