Přihlásit
Úřední deska

Náhradní doručování

 


Nedoručené zásilky

Adresát                   zásilka  den vyvěšení den  
doručení 
 
Ladislav Klusák č.j. 18/9200/015206/RSVP, 10.4.2018 4.5.2018 18.5.2018
Dominik Nevečeřal č.j. 18/9200/016004/RSVP, 18.4.2018 11.5.2018 25.5.2018