Přihlásit
Úřední deska

Náhradní doručování

 


Nedoručené zásilky

Adresát                   zásilka  den vyvěšení den  
doručení 
 
Magdalena Provazníková č.j.: 19/9200/038492-001/RSVP, 3. 10. 2019 29. 10. 2019 13. 11. 2019
 Linda Studentová  č.j.: 19/9200/043168-001/RSVP, 22. 10. 2019 6. 11. 2019  21. 11. 2019
Sanzhar Sangispayev č.j.: 19/9200/043374-001/RSVP, 22. 10. 2019 6. 11. 2019 21. 11. 2019
Roman Kužel č.j.: 19/9200/042763-001/RSVP, 22. 10. 2019 7. 11. 2019 22. 11. 2019