Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

Průvodce pro nové zaměstnance

MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ
  1. MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ ˆ 18.4.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ASISTENT PRO KATEDRU UMĚNÍ

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ASISTENT PRO KATEDRU ARCHITEKTURY

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - DOCENT PRO KATEDRU URBANISMU - VEDOUCÍ URBANISTICKÉHO ATELIÉRU

RECEPČNÍ DO UNIHOTELU

FAKULTA TEXTILNÍ - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU DESIGNU

FAKULTA TEXTILNÍ - LEKTOR PRO KATEDRU DESIGNU

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - VŘ1

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - FIRST STAGE RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES 8280 - TR1

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - VŘ2

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - RECOGNISED RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES 8280 - TR2

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - VŘ3

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - FIRST STAGE RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES 8280 - TR3

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - VŘ4

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - FIRST STAGE RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES 8280 - TR4

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - VŘ5

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - FIRST STAGE RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES 8280 - TR5

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - VŘ6

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - RECOGNISED RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES 8280 - TR6

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - VŘ7

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - RECOGNISED RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES 8280 - TR7

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - VŘ8

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - FIRST STAGE RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES 8280 - TR8

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY 8230 - VŘ9

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - RECOGNISED RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHNOLOGY AND INFORMATICS 8230 - TR9

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY 8230 - VŘ10

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - FIRST STAGE RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHNOLOGY AND INFORMATICS 8230 - TR10

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO LABORATOŘE SYSTÉMOVÉ INTEGRACE 8470 - VŘ11

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - ESTABLISHED RESEARCHER AT THE LABORATORY OF SYSTEM INTEGRATION 8470 - TR11

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ - VŘ12

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - RECOGNISED RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF PHYSICAL MEASUREMENTS 8260 - TR12

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - TECHNIK DO ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A ANALÝZY NANOSTRUKTUR 8210 - VŘ13

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - ODBORNÝ/Á REFERENT/KA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU TEORIE A DĚJIN VÝTVARNÝCH UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (KA17)

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - RESEARCHER - JUNIOR (KA17)

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, VÝDEJ JÍDEL, ÚKLID - BRIGÁDA

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOC (KA4)

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - POST-DOC RESEARCHER (KA4)

VÝDEJ JÍDEL - EXPEDIENT/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BENTELER (STRÁŽ NAD NISOU)

NUTRIČNÍ TERAPEUT - BRIGÁDA

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOC DO ODDĚLENÍ KONSTRUKCE STROJŮ 8430 - Rozhodnutí ze dne 15.4.2019


ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU NEBO PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A ANALÝZY NANOSTRUKTUR (8210)Archiv souborů

KUCHAŘ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ,CATERING - BRIGÁDA

OPRAVÁŘ(KA) ELEKTROSPOTŘEBIČŮArchiv souborů

BRIGÁDA - RECEPČNÍ DO UNIHOTELU

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, ÚKLID

BRIGÁDA - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK PRO CATERING

POKLADNÍ, PRACOVNÍK SPOL.STRAVOVÁNÍ - BRIGÁDA UNI COFFEEArchiv souborů

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - SENIOR (KA11) - Zrušení výběrového řízení ke dni 12.4.2019

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - SENIOR RESEARCHER (KA11) - Cancellation of Public Competition (12.4.2019)

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - VEDOUCÍ KATEDRY ANGLICKÉHO JAZYKA - Rozhodnutí ze dne 29.3.2019, Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY - Rozhodnutí ze dne 3.4.2019, Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (KA16) - Rozhodnutí ze dne 25.3.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT, LEKTOR/ ASISTENT/ ODBORNÝ ASISTENT BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ, PROFESOR - Rozhodnutí ze dne 27.3.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ - Rozhodnutí ze dne 25.2.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ - Jmenování výběrové komise ze dne 13.3.2019 + seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT - Jmenování výběrové komise ze dne 13.3.2019 + seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - PROFESOR - Jmenování výběrové komise ze dne 13.3.2019 + seznam uchazečů

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (KA16) - Jmenování výběrové komise ze dne 1.2.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - VEDOUCÍ KATEDRY UMĚNÍ - Jmenování výběrové komise ze dne 15.4.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ - Jmenování výběrové komise ze dne 15.4.2019