Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

ODBORNÝ REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (pozice č.1)

FACULTY OD SCIENCE, HUMANITIES AND EDUCATION - POSTDOC RESEARCHER (1)

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (pozice č.2)

FACULTY OD SCIENCE, HUMANITIES AND EDUCATION - POSTDOC RESEARCHER (2)

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - SENIOR

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - JUNIOR

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (pozice č.1,2), VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - JUNIOR, SENIOR - Jmenování výběrové komise

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHNOLOGY AND INFORMATICS - 8230 VŘ 11

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOTECH. A INFORMATIKY - 8230 VŘ 11

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHNOLOGY AND INFORMATICS - 8230 VŘ 10

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOTECH. A INFORMATIKY - 8230 VŘ 10

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHNOLOGY AND INFORMATICS - 8230 VŘ 9

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOTECH. A INFORMATIKY - 8230 VŘ 9

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU CHEMIE

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU CHEMIE ( OBOR BIOLOGIE)

EKONOMICKÁ FAKULTA - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK

FACULTY OF ECONOMICS - POSTDOC RESEARCHER

EKONOMICKÁ FAKULTA - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK - Jmenování výběrové komise

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KMI 1)

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - POSTDOC RESEARCHER (KMI 1)

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KMI 2)

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - POSTDOC RESEARCHER (KMI 2)

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK ( KOD)

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - POSTDOC RESEARCHER (KOD)

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK ( KTT)

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - POSTDOC RESEARCHER (KTT)

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - SENIOR (KMI)

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - SENIOR RESEARCHER (KMI)

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK, SENIOR - Jmenování výběrové komise

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KA 4)

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - POSTDOC RESEARCHER ( KA 4)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KA 5)

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - POSTDOC RESEARCHER (KA 5)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KA 10)

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - POSTDOC RESEARCHER ( KA 10)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - SENIOR (KA 12)

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - SENIOR RESEARCHER ( KA 12)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (KA 17)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK, SENIOR - Jmenování výběrové komise

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - DOCENT

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ/ODBORNÝ ASISTENT/ASISTENT

EKONOMICKÁ FAKULTA - ODBORNÝ ASISTENT/KA NA KATEDRU CIZÍCH JAZYKŮ

FAKULTA MECHATRONIKY, ÚSTAV NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A APLIKOVANÉ INFORMATIKY TUL - FINANČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVCE PROJEKTŮ

ŘEDITEL/ŘEDITELKA KOLEJÍ A MENZ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. PŘÍPRAVY A ANALÝZY NANOSTRUKTUR (C4/8210)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY (C4/8230)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODD. NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH (C2/8280)

OPRAVÁŘ(KA) ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

EKONOMICKÁ FAKULTA - DOCENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU EKONOMIE

VÝDEJ JÍDEL- EXPEDIENT/KA , POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BRIGÁDA STRÁŽ NAD NISOU

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU FYZIKY

UNIHOTEL - RECEPČNÍ
  1. UNIHOTEL - RECEPČNÍ ˆ 13.3.2018

BRIGÁDA - RECEPČNÍ DO UNIHOTELU

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, ÚKLID


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ/ODBORNÝ ASISTENT/ASISTENT - Jmenování výběrové komise a Rozhodnutí ze dne 17.4.2018

EKONOMICKÁ FAKULTA - PROJEKTOVÝ MANAŽER - Rozhodnutí ze dne 13.4.2018

FAKULTA STROJNÍ - ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ PRO KATEDRU MATERIÁLU - 2 pozice: OBLAST TRIBOLOGIE, OBLAST STRUKTUROSKOPIE - Rozhodnutí ze dne 4.5.2018

FAKULTA STROJNÍ - ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ PRO KATEDRU MATERIÁLU - 2 pozice: OBLAST TRIBOLOGIE, OBLAST STRUKTUROSKOPIE - Jmenování výběrové komise ze dne 24.4.2018Archiv souborů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT A DOCENT NA KATEDRU ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů ze dne 30.4.2018, Rozhodnutí ze dne 2.5.2018