Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz


ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY 8230 C1(R1)

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - FIRST STAGE RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHNOLOGY AND INFORMATICS 8230 C1(R1)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ KONSTRUKCE STROJŮ 8430 - C2(R2)

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - RECOGNISED RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF MACHINERY CONSTRUCTION 8430 C2(R2)

TECHNIK BOZP A PO
  1. TECHNIK BOZP A PO ˆ 12.11.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE FYZIKY

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - DOCENT/PROFESOR V OBORU FYZIKA NA KATEDŘE FYZIKY

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE CHEMIE

EKONOMICKÁ FAKULTA - ODBORNÝ ASISTENT/KA PRO KATEDRU FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

TISKOVÝ/TISKOVÁ MLUVČÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

EKONOMICKÁ FAKULTA - ASISTENT/KA VEDOUCÍHO KATEDRY PODNIKOVÉ EKONOMIKY A MANAGEMENTU

PRACOVNÍK/PRACOVNICE CENTRÁLNÍ SPISOVNY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KA11)

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - POSTDOC RESEARCHER (KA11)

RECEPČNÍ SPORTOVNÍ HALY A STADIONU

ÚKLID A POMOCNÉ PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - LEKTOR PRO KATEDRU UMĚNÍ

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODD. NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY 8230 - VŘ15, HYHI

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - FIRST STAGE RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHNOLOGY AND INFORMATICS 8230 - TR15, HYHI

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - ASISTENT PRO ÚSTAV MECHATRONIKY A TECHNICKÉ INFORMATIKY

VÝDEJ STRAVY - EXPEDIENT SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

VÝDEJ JÍDEL - EXPEDIENT/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BENTELER (JABLONEC NAD NISOU) - BRIGÁDA

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK - Jmenování výběrové komise

VÝDEJ JÍDEL - EXPEDIENT/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BENTELER (STRÁŽ NAD NISOU)

KUCHAŘ/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ,CATERING - BRIGÁDA

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, ÚKLID

BRIGÁDA - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK PRO CATERING

POKLADNÍ, PRACOVNÍK SPOL.STRAVOVÁNÍ - BRIGÁDA UNI COFFEEArchiv souborů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - 7 KANDIDÁTŮ NA VÝJEZD DO NORSKA - Rozhodnutí ze dne 4.10.2019

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - 7 KANDIDÁTŮ NA VÝJEZD DO NORSKA - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK - KA08 - Rozhodnutí ze dne 10.10.2019

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - POST-DOC RESEARCHER KA08 - DECISION (10.10.2019)
  1. Decision ˆ 11.10.2019

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - SENIOR - KA11 - Rozhodnutí ze dne 10.10.2019

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - SENIOR RESEARCHER KA11 - DECISION (10.10.2019)
  1. Decision ˆ 15.10.2019

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK - Rozhodnutí ze dne 15.10.2019

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - POSTDOC RESEARCHER - DECISION (15.10.2019)
  1. Decision ˆ 15.10.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - SENIOR - KA16 - Rozhodnutí ze dne 16.10.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - SENIOR - KA16 - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

FAKULTA STROJNÍ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ, ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE (tváření kovů,zpracování plastů) - Rozhodnutí ze dne 22.10.2019

FAKULTA STROJNÍ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ, ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE (tváření kovů,zpracování plastů) - Jmenování výběrové komise ze dne 14.10.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT - Rozhodnutí ze dne 29.10.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT - Jmenování výběrové komise ze dne 14.10.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - DOCENT- Rozhodnutí ze dne 29.10.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - DOCENT- Jmenování výběrové komise ze dne 14.10.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ KONSTRUKCE STROJŮ 8430 - R1 - Jmenování výběrové komise ze dne 29.10.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ KONSTRUKCE STROJŮ 8430 - R1 - Rozhodnutí ze dne 31.10.2019

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY - Rozhodnutí ze dne 31.10.2019