Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz


ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - ORGANICKÝ ANALYTICKÝ CHEMIK DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 - R1(C1)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LABORANT/KA

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - PROFESOR PRO KATEDRU UMĚNÍ

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KA11)

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - POSTDOC RESEARCHER (KA11)

ÚKLID A POMOCNÉ PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ

VÝDEJ STRAVY - EXPEDIENT SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

VÝDEJ JÍDEL - EXPEDIENT/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BENTELER (JABLONEC NAD NISOU) - BRIGÁDA

VÝDEJ JÍDEL - EXPEDIENT/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BENTELER (STRÁŽ NAD NISOU)

KUCHAŘ/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ,CATERING - BRIGÁDA

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, ÚKLID

BRIGÁDA - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK PRO CATERING

POKLADNÍ, PRACOVNÍK SPOL.STRAVOVÁNÍ - BRIGÁDA UNI COFFEEArchiv souborů

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODD. NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY - 8230- VŘ15 HYHI - Rozhodnutí ze dne 5.12.2019

FAKULTA STROJNÍ - VEDOUCÍ KATEDRY NA KATEDRU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ - Rozhodnutí ze dne 6.12.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY 8230 C1(R1) - Rozhodnutí ze dne 18.12.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY 8230 C1(R1) - Jmenování výběrové komise ze dne 13.12.2019 + seznam uchazečů

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODD. KONSTRUKCE STROJŮ 8430 C2(R2) - Rozhodnutí ze dne 18.12.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODD. KONSTRUKCE STROJŮ 8430 C2(R2) - Jmenování výběrové komise ze dne 13.12.2019 + seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT - Rozhodnutí ze dne 6.1.2020

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT - Jmenování výběrové komise ze dne 16.12.2019

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE CHEMIE - Rozhodnutí ze dne 20.12.2019

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE CHEMIE - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

FAKULTA TEXTILNÍ - ASISTENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ - Jmenování výběrové komise

FAKULTA TEXTILNÍ - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ - Jmenování výběrové komise

INTERNÍ AUDITOR/KA - JMENOVÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

EKONOMICKÁ FAKULTA - ODBORNÝ ASISTENT/KA PRO KATEDRU FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

EKONOMICKÁ FAKULTA - DOCENT PRO KATEDRU PODNIKOVÉ EKONOMIKY A MANAGEMENTU - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

INTERNÍ AUDITOR/KA - ROZHODNUTÍ ze dne 17.1.2020