Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz


FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT, ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ

FAKULTA STROJNÍ - DOCENT NA KATEDRU MECHANIKY, PRUŽNOSTI A PEVNOSTI

FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT, ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU MECHANIKY, PRUŽNOSTI A PEVNOSTI

FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT NA KATEDRU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ ( POZICE č.1)

FAKULTA STROJNÍ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ ( POZICE č.2)

FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT NA KATEDRU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ ( POZICE č.3)

FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT NA KATEDRU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ ( POZICE č.4)

FAKULTA STROJNÍ - VEDOUCÍ KATEDRY NA KATEDRU OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - VEDOUCÍ KATEDRY TEORIE A DĚJIN VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU UMĚNÍ

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA
  1. PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA ˆ 15.6.2020

ÚKLID A POMOCNÉ PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ

VÝDEJ STRAVY - EXPEDIENT SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

KUCHAŘ/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ,CATERING - BRIGÁDA

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, ÚKLID

BRIGÁDA - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK PRO CATERING

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU - Jmenování výběrové komise

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. MODELOVÁNÍ 8230 C2/R2 - Rozhodnutí ze dne 7.7.2020

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. MODELOVÁNÍ 8230 C2/R2 - Jmenování výběrové komise ze dne 9.6.2020

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - Rozhodnutí ze dne 3.7.2020

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT/DOCENT NA KATEDRU GEOGRAFIE - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT/DOCENT NA KATEDRU GEOGRAFIE - Rozhodnutí ze dne 2.7.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ANGLICKÉHO JAZYKA - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ANGLICKÉHO JAZYKA - Rozhodnutí ze dne 26.6.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ANGLICKÉHO JAZYKA - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ANGLICKÉHO JAZYKA - Rozhodnutí ze dne 26.6.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - DOCENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ANGLICKÉHO JAZYKA - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - DOCENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU ANGLICKÉHO JAZYKA - Rozhodnutí ze dne 1.7.2020