Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz


FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - ODBORNÝ ASISTENT NA ÚSTAV NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A APLIKOVANÉ INFORMATIKY

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ASISTENT/LEKTOR PRO FAKULTU UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR PRO KATEDRU PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT/DOCENT/PROFESOR PRO KATEDRU PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ADMINISTRÁTOR PROJEKTŮ

ÚKLID A POMOCNÉ PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ

VÝDEJ STRAVY - EXPEDIENT SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

VÝDEJ JÍDEL - EXPEDIENT/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BENTELER (JABLONEC NAD NISOU) - BRIGÁDA

VÝDEJ JÍDEL - EXPEDIENT/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BENTELER (STRÁŽ NAD NISOU)

KUCHAŘ/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ,CATERING - BRIGÁDA

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, ÚKLID

BRIGÁDA - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK PRO CATERING

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU - Rozhodnutí rektora ze dne 19.3.2020

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU - Jmenování výběrové komise

ŘEDITEL/KA KOLEJÍ A MENZ - Rozhodnutí ze dne 9.3.2020

ŘEDITEL/KA KOLEJÍ A MENZ - Jmenování výběrové komise ze dne 2.3.2020 + seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT - Jmenování výběrové komise a seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - Jmenování výběrové komise a seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT - Rozhodnutí ze dne 9.3.2020