Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz


FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - ASISTENT PRO ÚSTAV MECHATRONIKY A TECHNICKÉ INFORMATIKY

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT PRO KVALITU VE VZDĚLÁVÁNÍ

ŘEDITEL/ŘEDITELKA ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

ŘEDITEL/ŘEDITELKA ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - Jmenování výběrové komise

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČTÁREN TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT/ASISTENTKA DĚKANA

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - VEDOUCÍ ÚSTAVU ITE, VEDOUCÍ ÚSTAVU MTI, VEDOUCÍ ÚSTAVU NTI

EKONOMICKÁ FAKULTA - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK - Jmenování výběrové komise

EKONOMICKÁ FAKULTA - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK

FACULTY OF ECONOMICS - POSTDOC RESEARCHER

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK - Jmenování výběrové komise

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (3)

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - POSTDOC RESEARCHER (3)

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (4)

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - POSTDOC RESEARCHER (4)

ÚKLID A POMOCNÉ PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ

VÝDEJ STRAVY - EXPEDIENT SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

KUCHAŘ/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ,CATERING - BRIGÁDA

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, ÚKLID

BRIGÁDA - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK PRO CATERING

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODD. POKROČILÝCH MATERIÁLŮ 8450 C1/R1 - Rozhodnutí ze dne 6.8.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT NA KATEDRU CHEMIE, ODD. PŘÍRODOPISU - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT NA KATEDRU CHEMIE, ODDĚLENÍ PŘÍRODOPISU - Rozhodnutí ze den 26.8.2020

FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT KST, ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT KMP, ASISTENT A ODB.ASISTENT KEZ, VEDOUCÍ KATEDRY PRO KOM - Jmenování výběrového řízení

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - VEDOUCÍ KATEDRY TEORIE A DĚJIN VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - Rozhodnutí ze dne 31.8.2020

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU URBANISMU - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU FILOSOFIE - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU FILOSOFIE - Rozhodnutí ze dne 3.8.2020

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU URBANISMU - Rozhodnutí ze dne 8.9.2020

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ KONSTRUKCE STROJŮ 8430 - Jmenování výběrové komise ze dne 9.9.2020

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK DO ODDĚLENÍ KONSTRUKCE STROJŮ 8430 - Rozhodnutí ze dne 21.9.2020

FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT KST, ODBORNÝ ASISTENT a DOCENT KMP, ASISTENT A ODB.ASISTENT KEZ, VEDOUCÍ KATEDRY PRO KOM - Rozhodnutí ze dne 16.9.2020