Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz


VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČTÁREN

VEDOUCÍ PROJEKTOVÉHO ODDĚLENÍ

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
  1. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ˆ 13.1.2021

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - JUNIOR (MOTUL II)

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - SENIOR (KA4, MOTUL II)

KUCHAŘ/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK - Jmenování výběrové komise

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČTÁREN TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - Rozhodnutí ze dne 27.10.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE - Rozhodnutí ze dne 8.12.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - VEDOUCÍ KATEDRY: KCH, KHI, KGE, KFL, KMD, KPV, KFY - Jmenování výběrové komise ze dne 9.12.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - VEDOUCÍ KATEDRY: KAP, KPP, KNJ, KCL, KAJ, KTV, KRO - Jmenování výběrové komise ze dne 9.12.2020

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK/CE VÝZKUMU DO ODD. MODELOVÁNÍ PROCESŮ C1/R1 - Rozhodnutí ze dne 16.12.2020

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK/CE VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE C2/R2 - Rozhodnutí ze dne 16.12.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT (pozice č.1 a 2) a DOCENT/PROFESOR V OBORU FYZIKY NA KATEDRU FYZIKY - Rozhodnutí ze dne 17.12.2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT (pozice č.1 a 2) a DOCENT/PROFESOR V OBORU FYZIKY NA KATEDRU FYZIKY - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - VEDOUCÍ KATEDRY: KFL, KPP, KMD, KCH, KFY, KAP, KGE, KPV, KRO, KHI, KAJ, KTV, KNJ, KCL - Rozhodnutí ze dne 17.12.2020

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR/ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - JUNIOR (KA3) - Rozhodnutí ze dne 5.1.2021

FAKULTA STROJNÍ - VEDOUCÍ KATEDRY NA KATEDRU ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ -ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE - Jmenování výběrové komise, seznam uchazečů

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ -ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE - Rozhodnutí ze den 7.1.2020

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KA4-MOTUL II) - Rozhodnutí ze dne 11.1.2021

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - POSTDOC RESEARCHER (MOTUL II) - Decision
  1. Decision ˆ 14.1.2021