Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

 • stručný životopis
 • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
 • seznam publikací s případnými ohlasy
 • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
 • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

Průvodce pro nové zaměstnance

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE ANGLICKÉHO JAZYKA

EKONOMICKÁ FAKULTA - ODBORNÝ ASISTENT/KA, ASISTENT/KA PRO KATEDRU PODNIKOVÉ EKONOMIKY A MANAGEMENTU

EKONOMICKÁ FAKULTA - REDAKTOR VĚDECKÉHO ČASOPISU E+M EKONOMIE A MANAGEMENT

FAKULTA STROJNÍ - ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ PRO KATEDRU ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - LEKTOR PRO CENTRUM PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (KA08)

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - POST-DOC RESEARCHER (KA08)

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - SENIOR (KA11)

FACULTY OF MECHATRONICS, INFORMATICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIES - SENIOR RESEARCHER (KA11)

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, VÝDEJ JÍDEL, ÚKLID - BRIGÁDA

VÝDEJ JÍDEL - EXPEDIENT/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, POKLADNÍ V KANTÝNĚ - BENTELER (STRÁŽ NAD NISOU)

NUTRIČNÍ TERAPEUT - BRIGÁDA

KUCHAŘ/KA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ,CATERING - BRIGÁDA

POMOCNÝ PRACOVNÍK VE STRAVOVÁNÍ, ÚKLID

BRIGÁDA - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK PRO CATERING

POKLADNÍ, PRACOVNÍK SPOL.STRAVOVÁNÍ - BRIGÁDA UNI COFFEEArchiv souborů

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU TEORIE A DĚJIN VÝTVARNÝCH UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - Jmenování výběrové komise + seznam uchazečů

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOC - KA4 - Jmenování výběrové komise ze dne 20.4.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU - JUNIOR - KA17 - Jmenování výběrové komise

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ - Rozhodnutí ze dne 30.4.2019

FAKULTA STROJNÍ - ODB. ASISTENT A DOCENT NA KMT, ASISTENT/ODB. ASISTENT/DOCENT NA KSP, ASISTENT/ODB. ASISTENT NA KSR, ODB. ASISTENT NA KEZ - Jmenování výběrové komise ze dne 29.4.2019

FAKULTA STROJNÍ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT/DOCENT NA KATEDRU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE - pozice 1 (SVAŘOVÁNÍ), pozice 2 (SLÉVÁRENSTVÍ) - Rozhodnutí ze dne 30.4.2019

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT - Jmenování výběrové komise ze dne 6.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK ( JUNIOR RESEARCHER) - KA17- Rozhodnutí (Decision) ze dne 7.5.2019
 1. Rozhodnutí, Decision ˆ 14.5.2019
 2. Informace - odvolání ˆ 14.5.2019
 3. Information ˆ 14.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOC - KA4- Rozhodnutí (Decision) ze dne 7.5.2019
 1. Rozhodnutí ˆ 14.5.2019
 2. Decision ˆ 14.5.2019
 3. Informace - odvolání ˆ 14.5.2019
 4. Information ˆ 14.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY 8230 (VŘ9) - Jmenování výběrové komise ze dne 15.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODD. NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY 8230 (VŘ10) - Jmenování výběrové komise ze dne 15.5.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ASISTENT PRO KATEDRU ARCHITEKTURY - Jmenování výběrové komise ze dne 20.5.2019, seznam uchazečů

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ASISTENT PRO KATEDRU UMĚNÍ - Jmenování výběrové komise ze dne 20.5.2019, seznam uchazečů

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - DOCENT PRO KATEDRU URBANISMU - VEDOUCÍ URBANISTICKÉHO ATELIÉRU - Jmenování výběrové komise ze dne 20.5.2019, seznam uchazečů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - LEKTOR / ASISTENT / ODBORNÝ ASISTENT - Rozhodnutí ze dne 21.5.2019

FAKULTA TEXTILNÍ - LEKTOR A ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU DESIGNU - Jmenování výběrové komise ze dne 17.5.2019

FAKULTA STROJNÍ - ODB. ASISTENT A DOCENT NA KMT, ASISTENT/ODB. ASISTENT NA KSR, ODB. ASISTENT NA KEZ - Rozhodnutí ze dne 21.5.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - VEDOUCÍ KATEDRY UMĚNÍ - Rozhodnutí ze dne 30.4.2019
 1. Rozhodnutí ˆ 24.5.2019

FAKULTA TEXTILNÍ - LEKTOR PRO KATEDRU DESIGNU - Vyhlášení 2. kola výběrového řízení ( osobní pohovory)

FAKULTA TEXTILNÍ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU DESIGNU - Rozhodnutí ze dne 24.5.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU TEORIE A DĚJIN VÝTVARNÝCH UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - Rozhodnutí ze dne 16.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU A PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 (VŘ1, VŘ2) - Jmenování výběrové komise ze dne 27.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU A PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 (VŘ3,VŘ4,VŘ5,VŘ6) - Jmenování výběrové komise ze dne 27.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU A PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 8280 (VŘ7,VŘ8) - Jmenování výběrové komise ze dne 27.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ 8260 (VŘ12) - Jmenování výběrové komise ze dne 27.5.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - DOCENT PRO KATEDRU URBANISMU - VEDOUCÍ URBANISTICKÉHO ATELIÉRU - Rozhodnutí ze dne 27.5.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ASISTENT PRO KATEDRU UMĚNÍ - Rozhodnutí ze dne 27.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO LABORATOŘE SYSTÉMOVÉ INTEGRACE 8470 (VŘ11) - Jmenování výběrové komise ze dne 28.5.2019

FAKULTA TEXTILNÍ - LEKTOR PRO KATEDRU DESIGNU - Rozhodnutí ze dne 30.5.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU A PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. NANOMATERIÁLŮ V PŘÍR.VĚDÁCH 8280 (VŘ1,VŘ2) - Rozhodnutí ze dne 5.6.2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - ASISTENT PRO KATEDRU ARCHITEKTURY - Rozhodnutí ze dne 6.6.2019

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU A PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODD. NANOMATERIÁLŮ V PŘÍR.VĚDÁCH 8280 (VŘ3 - VŘ6) - Rozhodnutí ze dne 7.6.2019