Přihlásit
Úřední deska

Veřejné zakázky

Sdělení dodavatelům

Profilem zadavatele je od 1.května 2012 E-ZAK
Veřejné zakázky z předchozího období naleznete zde.

Technická univerzita v Liberci (dále TUL) doporučuje všem uchazečům o veřejné zakázky, aby se zaregistrovali v systému E-ZAK jako dodavatelé TUL, neboť TUL přechází od 1.dubna 2012 na nový systém zadávání veřejných zakázek elektronickou cestou prostřednictvím nástroje E-ZAK - profil zadavatele https://zakazky.tul.cz.

Registrace v EZAKU umožní podávat nabídky, komunikovat se zadavatelem a sledovat průběh zadávacího řízení elektronicky, tedy bezodkladně a efektivně. Zadávací řízení bude možno vyhodnotit rychle a transparentně. Informace o podmínkách registrace a možnostech nástroje E-ZAK naleznete na webových stránkách http://www.ezak.cz/dodavatele-verejnych-zakazek.

Děkujeme za vstřícnost.