Přihlásit

Vi4.0

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_016

Název výzvy: ERDF výzva pro vysoké školy

Název projektu CZ: Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Název projektu EN: The Educational Infrastructure of the TUL to Raise the Relevance, Quality and Advancement of Education in the Age of Industry 4.0

Akronym projektu: Vi4.0

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553

Anotace projektu:
V projektu Vi4.0, komplementárním projektu k projektu ESF, TUL řeší materiálně-technické vybavení zejména pro nové či upravené studijní programy se zvyšujícími se nároky na názornost výuky složitých procesů. Vznikají nové požadavky na infrastrukturu a přístrojové vybavení laboratoří, úpravu stávajících a vytvoření nových laboratorních prostor splňujících extrémní požadavky nových technologií období 4. fáze průmyslové revoluce. Rovněž bude realizováno zajištění vybavení pro studenty se SP.

Fyzická realizace projektu: 1. 6. 2017 - 31. 10. 2021