Studentská výzva k rozšíření dárců kostní dřeně a krve „Připoj se a daruješ život“

LIBEREC 31. března 2014. – Letos opět vyzývají studenti Technické univerzity v Liberci své kolegy, aby se přihlásili do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Navazují tak na svoji loňskou stejně zaměřenou výzvu, ke které je inspiroval tragický osud kolegyně Vendy. Spolupracují s Institutem klinické a experimentální medicíny Praha a chtějí spolupracovat i s Krajskou nemocnicí v Liberci. Po loňské výzvě se zaregistrovali do Českého registru dárců krvetvorných buněk 74 liberečtí studenti a dva z nich již byli vyzvání k podrobnějšímu testování. Letošní výzva se obrací i na potenciální dárce krve. Letos, stejně jako loni, tuto studentskou iniciativu podporuje vedení univerzity.

Předseda Studentské unie TUL Radek Němeček: „Cílem je otevřeně hovořit o akutní leukémii a dalších nemocech, které se dají pomocí transplantace kostní dřeně léčit, a tím vzbudit zájem potenciálních dárců zapojit se do jednoho z českých registrů. Rádi bychom zdůraznili fakt, že mladí lidé mezi 18–35 lety jsou jedinými vhodnými adepty ke vstupu.“

Podpora ze strany vedení TUL

Rektor Zdeněk Kůs: Velmi si této iniciativy studentů vážím. Myslím, že kromě morální podpory si zaslouží i podporu faktickou. Proto jsem se rozhodl, že univerzita za každého studenta přihlášeného do Českého registru dárců krvetvorných buněk nebo k odběru krve na transfuzní stanici KNL věnuje na účet některé charitativní akce určitou finanční částku. Studenti-dárci pak budou moci tuto částku – třeba v podobě kuponu vhozeného do urny, nebo elektronickým hlasováním – věnovat na jednu z charitativních akcí, kterou univerzita vytipuje. Sami tak rozhodnou, kterou charitativní akci chtějí podpořit.

Průběh

Osvěta – zahájí se v prvních dvou týdnech měsíce dubna: Facebook TUL, webové stránky fakult TUL, Akademický senát TUL, studentské organizace na TUL, zpravodaj T-UNI online… atd.

Webová prezentace – studenti vytvořili informační webovou stránku darce.sutul.cz, na které jsou zveřejněné informace o možnosti darování krvetvorných buněk a krve. Více informací lze také získat na webových stránkách Transfuzního oddělení KNL (http://www.nemlib.cz/web/index.php?m=147#krev) a IKEM (http://www.darujzivot.cz/).

Distribuce letáků s pozvánkou na přednášku o dárcovství kostní dřeně a krve – 14.–22. dubna

Přednáška Českého registru dárců kostní dřeně – 23. dubna 8.50 a 12.30 hod. v univerzitní knihovně

Internetové pozvání na odběry – 23.–29. dubna

Vstupní odběry krve dobrovolníků na ÚZS TUL – 29. dubna od 8.00 do 13.00 hodin

Implementace – Nabídka této osvětové akce na ostatní univerzity v republice prostřednictvím studentských organizací a studentských komor tamních akademických senátů.

Představení partnerů

IKEM INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY se za 40 let své existence stal jedním z největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v České republice, které je zaměřeno na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantaci orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu. V roce 1991 zde byl založen Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk. Ten je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě. Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty na základě testů známých jako „typizace HLA“ – Human Leukocyte Antigen.

Ročně u nás onemocní více než 100 osob poruchou krvetvorby a transplantace kostní dřeně je jediná šance na záchranu jejich života.

K 31. 12. 2013 je zaregistrováno celkem 22 681 aktivních dárců krvetvorných buněk, v roce 2013 bylo do registru zařazeno 1378 nových dárců.

Gabriela Hošková IKEM: „Současná databáze registru „stárne“ a je nezbytné ji doplňovat o mladé a zdravé dobrovolníky. V příštích pěti letech budeme muset z registru vyřadit zhruba 6 000 zaregistrovaných dárců, právě kvůli věku. Proto se snažíme nábor cílit na mladou generaci. Aktivity a iniciativy studentů si velmi vážíme a za jakoukoliv takovou podporu a pomoc jsme vděční. Velmi potěšující je i fakt, že liberečtí studenti spojili celou kampaň s podporou dárcovství krve. Pravidelní dárci krve jsou ideálními dárci kostní dřeně, protože jsou zdraví, spolehliví a pravidelně zdravotně kontrolovaní. Tudíž vzájemné propojení má svou logiku. Liberečtí studenti inspirovali i další kolegy z jiných univerzit, kteří registr oslovují s nápady, jak pomoci s náborem.“

Spolupráce s TUL – studenti absolvují praxi na špičkově vybavených pracovištích IKEMu, odborníci z IKEMu přednášejí na ÚZS TUL.

KNL – KRAJSKÁ NEMOCNICE V LIBERCI je největším zdravotnickým zařízením v regionu, které poskytuje své služby v působnosti nejenom celého Libereckého kraje, ale i širší spádové oblasti. Ve svých čtyřech centrech akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky poskytuje vysoce specializovanou péči v Kardiocentru, Neurocentru, Onkocentru a Traumatologicko-ortopedickém centru.

Transfuzní oddělení (TO) registruje 7 962 dárců krve a krevních složek. Ročně se zde odebírá cca 9000 odběrů plné krve a 5000 odběrů plazmy, transfuzními přípravky zajišťuje hemoterapii ve většině nemocnic Libereckého kraje. TO je současně centrem Českého národního registru dárců kostní dřeně, které registruje 584 dárců kostní dřeně.

Věkový průměr dárců je okolo 35–40 let.

Ročně přibývá 500 prvodárců krve, v době průběžných náborových akcí až 600 za rok (plná krev).

Primářka TO MUDr. Renata Procházková. „Je třeba udržet nárůst okolo 500 dárců krve ročně, a proto je nezbytné stále obnovovat a omlazovat registr dárců krve. Vítáme snahu o zvýšení povědomí o nutnosti bezpříspěvkového dárcovství krve a upoutání zájmu mladých lidí, ochotných darovat krev. Bezpříspěvkové dárcovství hraje klíčovou roli, neboť pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou, je z hlediska moderního pojetí považován za dárce bezpečného.“

Spolupráce s TUL – podíl odborníků KNL na výuce na ÚZS, vytváření podmínek pro odborné studentské stáže, společné odborné konference…

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114,
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

31. března 2014