Kandidátem na děkana ekonomické fakulty je Aleš Kocourek

Současný prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu TUL Aleš Kocourek měl ještě protikandidáta, ten ale odstoupil. Volba děkana na Ekonomické fakultě TUL bude na podzim.

Děkanovi Miroslavu Žižkovi skončí druhé volební období na konci října letošního roku, akademický senát fakulty proto vypsal volby na nového děkana. Sešly se kandidátní listiny Ing. Aleše Kocourka, Ph.D., a doc. JUDr. Ing. Bohumila Poláčka, Ph.D., MBA, LLM. Ten však svou kandidaturu minulý týden stáhl.

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. (*1979), absolvoval v oboru podniková ekonomika na Ekonomické (tehdy Hospodářské) fakultě TUL (EF TUL), kde získal (2006) také doktorát v oboru organizace a řízení podniků. Od února 2018 je prorektorem TUL pro vzdělávání a vnitřní legislativu a v současnosti je také viceprezidentem Univerzity NISA. Na domácí ekonomické fakultě vyučuje od roku 2005, v letech 2016–2018 byl také jejím proděkanem pro studijní záležitosti. V minulosti působil také na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Metropolitní univerzitě v Praze.

Byl řešitelem a spoluřešitelem grantu TA ČR, spolupracoval při řešení GA ČR a byl spoluřešitelem projektu MŠMT, třikrát se také podílel na výzkumu pro dopadové studie vypracované pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je autorem řady příspěvků v impaktovaných a recenzovaných periodikách, napsal oceňované monografie, skripta i učebnice. Je předsedou Vědecké redakce TUL a člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na EF TUL, byl členem také řady dalších komisí.

Stručný životopis i teze volebního programu kandidáta najdete zde.

Setkání akademické obce s kandidátem Alešem Kocourkem se uskuteční 6. října 2020 ve 12:30 hodin v univerzitní aule (budova G). K volbě děkana přistoupí fakultní senátoři 13. října 2020.

„Termíny jsme volili až zkraje nového semestru, aby se mohli s kandidátem seznámit i studenti. V současné situaci by to před prázdninami už nebylo možné,“ říká předseda Akademického senátu EF TUL Otakar Ungerman. Aleš Kocourek kandidoval na post děkana EF TUL také v roce 2012, tehdy dal akademický senát přednost právě profesoru Žižkovi.

Letos končí druhé volební období také děkance fakulty textilní Janě Drašarové, volby fakultní senát vyhlásí na podzim.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

27. května 2020