Informace o projektu Použití potenciálních ekologických technologií

V prostorách FM – laboratoře aplikované fotokatalýzy byl uskutečněn projekt „Použití potenciálních ekologických fotokatalytických technologií pro stavební aplikace na snížení environmentální zátěže dosavadních technologií“, který byl podpořen Dotačním fondem Libereckého kraje (oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.2: Regionální inovační program, dotační titul 3: Technologické vouchery). V rámci tohoto projektu naši vědci testovali nově vyvíjené fotokatalytické materiály na jejich účinnost v oblasti samočistitelnosti povrchů. Z rozpočtu projektu jsme financovali zejména pořízení potřebných, dosud chybějících zařízení.

Laboratorní práce
Liberecký kraj – logo

9. července 2020