Přihlášky do výběrového řízení na vedoucí ústavů FM

Přihlášky do výběrového řízení na vedoucí ústavů FM lze podávat do 15. října, viz. https://www.tul.cz/document/9124

7. října 2020