Opatření k omezení výuky na FM TUL od 14. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole, je na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hodin do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin a na základě Příkazu rektora č. 12/2020 ze dne 13. 10. 2020 zakázána.

Ubytování studentů na kolejích

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hodin do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin je zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 2  tohoto příkazu.

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní studenti:

  • pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole  doloží prohlášením, že tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy.  Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
  • kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr  s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito studenti  mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Režim budov TUL od pondělí 12. 10. 2020: všechny budovy jsou otevřeny pouze na kartu.

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

Přílohy

13. října 2020