Informace k vydávání přelepek na ISIC karty a k vyzvedávání ISIC karet

Vážení studenti, 
jelikož se nám opatření zatím nemírní, přistoupili jsme k možnosti vydávání přelepek na ISIC karty a vyzvedávání karet samotných.

Týká se to pouze studentů, kteří mají přelepky objednané a ISIC karty na vyzvednutí (převážně 1. ročníky).

Přelepky navíc nelze už doobjednávat a ISIC karty se nyní nevyhotovují.

Registrační formulář

  • Ve formuláři vyplníte základní údaje, které po Vás běžně chceme při vstupu do budovy TUL. Tento formulář je zároveň čestným prohlášením o neexistenci virového infekčního onemocnění.
  • V následujícím kroku vyberete pro Vás možný datum vyzvednutí. POZOR!! Jsou dané pouze 4 možné dny na vyzvednutí!! Jiné datum zatím nebude stanoveno!!
  • V předposledním kroku vyberete čas pro výdej karty nebo přelepky.
  • V posledním kroku formulář ODEŠLETE.

Bez registrace nebude možné přelepku ani kartu vyzvednout! Pokud se Vám dané termíny nehodí, můžete si vyzvednout svou přelepku nebo kartu po rozvolnění opatření a možnosti vstupu studentů do budov TUL.

Žádáme Vás, abyste časy dodržovali PŘESNĚ a hned po odebrání karty či přelepky opustili budovu A.

Vyzvedávat můžete na studijním oddělení fakulty mechatroniky, 1. patro, budova A, kancelář Ing. Dany Skrbkové.

Cena přelepky 180 Kč, ISIC karta 270 Kč a TUL karta 170 Kč.
Platí pro ty, kteří nemají karty uhrazené. Částku mějte připravenou přesně.

Děkujeme za dodržování opatření!

20. listopadu 2020