Na kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, se zaměří absolventi nového studijního programu výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru

Zapálené umělce, kteří mají chuť uměleckou formou přetvářet prostředí kolem sebe, hledá Fakulta umění a architektury TUL (FUA) do nového studijního programu. Přihlášky přijímá pouze do konce listopadu.

„Absolventi programu výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru se uplatní jako návrháři objektů a prostředí ve veřejném prostoru ve všech jeho kontextech. Mohou také působit jako samostatní umělci a návrháři v oblastech volného či užitého umění, jako členové a spolupracovníci uměleckých, designérských, architektonických a urbanistických ateliérů a skupin, ale také jako konzultanti občanských iniciativ a komunitních sdružení,“ říká Jan Stolín, vedoucí katedry umění FUA a garant studijního programu.

Fakulta nový program otevře v bakalářském i navazujícím magisterském stupni, v obou nabídne vyvážené spektrum teoretických, technických, humanitních a uměleckých předmětů, výrazný podíl bude patřit ateliérové výuce.

Studenti proniknou do problematiky kulturní krajiny nebo zákonitostí práce se zelení či s městským prostorem. V budoucnu se tak mohou stát například součástí týmů občanských sdružení, která si kladou za cíl ovlivňovat životní prostředí. A například předmět art management připraví absolventy na založení a vedení galerie.

Pro deset vyvolených

Protože se jedná o ateliérovou výuku, katedra přijme maximálně deset studentů. Přijímací řízení je dvoukolové a probíhá ve dvou po sobě následujících dnech. V prvním kole komise hodnotí domácí práce na základě portfolia uchazeče, vybrané adepty čeká ve druhém kole poznávací test z moderního umění, výtvarný úkol a rozhovor.

„Důraz budeme klást na výtvarné nadání a schopnost samostatného kreativního a kritického myšlení,“ doplňuje docent Stolín a dodává, že akademická úroveň kresby není u zájemců o toto studium podmínkou k přijetí.

Kromě Jana Stolína budou pedagogy nového studijního programu Richard Loskot, Jaroslav Prokeš a Petra Vlachynská.

Do bakalářského studia výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru si podávejte přihlášku do 30. listopadu 2020. Více informací ke studiu najdou zájemci zde.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

26. listopadu 2020