Málo se hýbeme a nedodržujeme zásady zdravého životního stylu. Podle Světové zdravotnické organizace je v sázce zdraví dospělých i dětí. Nové studium v Liberci bude vzdělávat specialisty, kteří dokáží lidi rozpohybovat

Světová zdravotnická organizace (WHO) udává, že zhruba dvě miliardy dospělých a necelá půl miliarda dětí a mládeže na naší planetě trpí nadváhou či obezitou. Další výzkumy ukazují, že většina dospívající generace v České republice tráví svůj volný čas především sezením u počítače nebo televize. Absolventky a absolventi nového studijního programu sport se zaměřením na zdravý životní styl, který od nového akademického roku otevřeme na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP), by to mohli pomoci změnit.

Alarmující situace ve světě i v České republice

Nedostatek pohybu a s ním spojenou nadváhu a obezitu označuje WHO za jedno z hlavních globálních rizik lidského zdraví. Podle jejího průzkumu se rozšíření nadváhy a obezity u dospělých za posledních zhruba čtyřicet let téměř ztrojnásobilo. U dětí a mladistvých sledujeme v tomto období dokonce čtyř- až pětinásobný nárůst!

„Podle závěrů WHO způsobuje nadváhu vysoce kalorická strava přesycená tuky a cukry v kombinaci se silně rozšířenou prevalencí pohybové inaktivity. Ta je důsledkem rapidního nárůstu práce a povinností sedavé povahy, neaktivních forem dopravy a také důsledkem rostoucí míry urbanizace,“ říká Lukáš Rubín, akademický pracovník katedry tělesné výchovy a sportu FP a zároveň garant studijního programu sport se zaměřením na zdravý životní styl. „Stručně řečeno, civilizace se přejídá tučnými a sladkými jídly a málo se hýbe,“ dodává.

Zarážející je pak zatížení těmito problémy u nejmladších generací. Dětská obezita je přitom podle závěrů WHO spojena s vyšší pravděpodobností obezity a s ní souvisejícími chronickými neinfekčními onemocněními, a dokonce i předčasným úmrtím v dospělosti.

„Kromě zvýšené pravděpodobnosti budoucích rizik však obézní děti častěji trpí dýchacími obtížemi, zvýšeným rizikem zlomenin a hypertenzí, předčasně se u nich projevují také známky kardiovaskulárních onemocnění, inzulínové rezistence a negativních psychologických účinků,“ píše o obezitě WHO na svém webu.

Na národní úrovni jsou čísla také alarmující, doktor Rubín a docent Suchomel jsou za naši univerzitu členy národního týmu specialistů vedeného Univerzitou Palackého v Olomouci, který v roce 2018 vypracoval zatím poslední verzi „Národní zprávy o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže“.

Vyplývá z ní, že pouze 22 % dospívajících vykonává denní minimální doporučované množství pohybové aktivity k podpoře zdraví, tedy 60 minut středně až vysoce intenzivní pohybové aktivity.

„Studie také ukázala, že 79 % našich dospívajících tráví svůj volný čas sledováním televize, hraním her a dalším sezením u počítače či herních konzolí, a to více jak dvě hodiny denně,“ říká Aleš Suchomel, vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu FP, a dodává, že řešitelský tým v současné době připravuje aktualizaci národní zprávy na další období k roku 2021. Data v ní nebudou o nic příznivější, odborníci očekávají spíše zhoršení.

Nový studijní program, nová naděje

Je potřeba podporovat pohybovou aktivitu a celkově změnit zdravý životní styl u široké veřejnosti, shodují se také odborníci, kteří vypracovali Zdraví 2030, strategický dokument Ministerstva zdravotnictví České republiky, který na podkladě alarmujících závěrů dostupných dat blíže charakterizuje situaci v České republice a nastiňuje strategické cíle.

Lidi napříč generacemi je ovšem nutné umět k pohybu správně motivovat. Zde se otvírá prostor pro absolventy nového bakalářského studijního programu s názvem sport se zaměřením na zdravý životní styl.

„Absolventky a absolventi nového studijního programu by měli být všestranně použitelní pro sféru volnočasových sportovních aktivit v rámci sportovních klubů i tělovýchovných organizací, uplatnění ale najdou i ve wellness a fitness centrech či v institucích samosprávy i státní správy,“ říká docent Suchomel a dodává, že studenty čeká také 480 hodin odborné praxe a řada letních i zimních sportovních kurzů.

„Budou také perfektně metodicky vybaveni k tomu, aby uměli své svěřence a klienty motivovat k aktivnímu životnímu stylu a tuto motivaci u nich i nadále udržovali či rozvíjeli. Předpokládám, že tím absolventky a absolventi přispějí k odvrácení naší společnosti od cesty k obezitě, vysokému krevnímu tlaku, cukrovce a dalším civilizačním onemocněním,“ říká Lukáš Rubín.

Jak dodává doktor Rubín, podobně zaměřený studijní program v regionu chyběl, na řadě evropských i amerických univerzit už je běžnou součástí portfolia vysokých škol. TUL má v plánu i přípravu navazujícího magisterského studijního programu.

Uzavírky pro přihlášky na všechny studijní programy na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL je možné podávat do 30. dubna 2021. Zájemci o sport se zaměřením na zdravý životní styl budou letos přijati bez přijímací zkoušky na základě prospěchu ze středoškolského studia.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

20. dubna 2021