Univerzita vybrala pětici grafických designerů, kteří mají předložit návrhy nové vizuální identity TUL

O návrh nové „tváře“ liberecké univerzity se ucházely desítky grafických designerů a studií. Univerzita na základě portfolií a referencí vybrala pětici, která má své návrhy předložit začátkem tohoto srpna.

„Ke změně vizuálního stylu přistupujeme s respektem. Proto nám s pořádáním soutěže pomáhají profesionálové z organizace CZECHDESIGN,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a dodává: „Do procesu výběru nového vizuálu jsme také zapojili všechny naše fakulty i zástupce akademického senátu a dalších součástí, protože nejen univerzita jako celek, ale i ony samostatně se budou novou vizuální identitou prezentovat.“

Do výzvy k soutěži zaslalo svá portfolia více jak 40 zájemců. Na základě jejich zkušeností a referencí a s ohledem na potřeby univerzity vzešla z výběru pětice grafických studií a designérů, jsou jimi:

Filip Dědic – Anežka Minaříková – Marek Nedelka

Klára Kvízová Graphics

Studio COLMO

Sudetype

Toman Design

Nyní mají za úkol vypracovat své návrhy vizuální identity Technické univerzity v Liberci, které 9. srpna představí porotě. Ta z nich vybere tři nejlepší řešení. „Směrodatný pro nás bude úsudek odborné části komise. Usednou v ní renomovaní grafičtí designéři, kteří působí na třech tuzemských vysokých školách,“ říká rektor Miroslav Brzezina. V porotě tak kromě něj a prorektora pro rozvoj a vnější vztahy Radka Suchánka usednou:

doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka a pedagožka

MgA. Pavel Frič – grafický designér a pedagog

doc. MgA. Radek Sidun – typograf, grafický designér

V dalším kole vybere porota ze tří nejlepších návrhů ten vítězný. Jeho autor obdrží zakázku na realizaci grafického řešení vizuální identity Technické univerzity v Liberci včetně licence.

„Technická univerzita v Liberci je progresivní školou, a proto oceňujeme, že se chce posunout i v oblasti vizuální komunikace. Do soutěže se přihlásilo mnoho kvalitních a zkušených studií, a tak věříme, že splní zadání a výsledek se stane identitou, která bude TUL sloužit dlouhá léta a pomůže jí v komunikaci jak interně, tak navenek s potenciálními studenty i partnery,“ říká Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN.

Současná vizuální identita liberecké univerzity již nesplňuje aktuální požadavky na moderní a funkční prezentaci. Grafický manuál školy je deset let starý a není přizpůsoben komunikaci na digitálních platformách, nereflektuje ani strukturu univerzity, které v posledním desetiletí přibyly fakulta, výzkumný ústav a další menší celky.

Vítězný návrh by Technická univerzita v Liberci chtěla mít na přelomu září a října 2021. S implementací nového vizuálního stylu se podle plánů začne ještě letos. V roce 2023 by tak TUL oslavila své 70. narozeniny již v novém vizuálním pojetí.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (TUL)

Je veřejnou vysokou školou, která vznikla v roce 1953. V současnosti má 5200 studentů zapsaných na sedmi fakultách. TUL má také svůj vědecko-výzkumný Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). TUL je kolébkou průmyslové výroby nanovláken, a to díky patentované technologii výroby nanovláken elektrostatickým zvlákňováním (Nanospider®), kterou v roce 2004 představil světu tým profesora Oldřicha Jirsáka z Fakulty textilní TUL. Aktuální žebříček QS řadí TUL mezi 1300 nejlepších univerzit světa do ranku 801–1000. V THE World University Rankings zaujímá TUL pozici 1001+. V hodnocení Emerging Europe and Central Asia pak TUL připadá 112. místo z 300 nejlepších univerzit z dané oblasti. Podle studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, mezi univerzitami je první. Za posledních dvacet let si výzkumníci TUL připsali na 170 patentů.
www.tul.cz

CZECHDESIGN
CZECHDESIGN je profesionální zastřešující organizace, jež se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v designérských soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak spolupracovat s designéry, a je předním pořadatelem designérských soutěží.
www.czechdesign.cz

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

13. července 2021