Univerzita »seznamovák« nepořádá a přidává se k očkovací výzvě České konference rektorů

Technická univerzita v Liberci seznamovací akce pro své budoucí studenty nepořádá a nepořádala je ani loni, kdy se například akce s názvem Seznamovák TUL stala místem intenzivního šíření nákazy onemocnění covid-19. Vedení liberecké univerzity se od podobných seznamovacích akcí distancuje.

„Šetření hygieniků prokázala, že nejvíce našich budoucích studentů prvních ročníků se loni covidem-19 nakazilo právě na seznamovací akci na Máchově jezeře. Ta sice ve svém názvu nese zkratku naší školy, ale s její organizací nemá Technická univerzita v Liberci nic společného,“ říká rektor Miroslav Brzezina. „Co se týče shromažďování a davových akcí, naopak vyzývám studenty ke zdrženlivosti. Za dané epidemické situace bude jistě lepší ,seznamovákyʻ vynechat, abychom se pak všichni mohli potkat ve zdraví a tváří v tvář začátkem příštího akademického roku na univerzitě,“ vyzývá dále rektor. Připomíná tak, že se před rokem vlivem špatné epidemické situace a následných vládních nařízení zahájit školní rok v prezenční formě nepodařilo.

Rektor TUL Miroslav Brzezina v souvislosti s protiepidemickými opatřeními dále odkazuje na Českou konferenci rektorů, jíž je členem, a která ve svém prohlášení ze začátku letošního srpna vyzývá studenty i budoucí vysokoškolské studenty k tomu, aby se nechali očkovat.

„V tuto chvíli snad existují důvody k optimismu, pokud jde o vývoj epidemie, ale je třeba stále počítat s tím, že epidemická situace se může dramaticky změnit. Ostatně přesně tak tomu bylo v minulém roce. Proto považujeme za důležité, aby se včas naočkoval co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje,“ píše se ve výzvě České konference rektorů z 6. srpna 2021.

Celé znění výzvy rektorů najdete zde.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

23. srpna 2021