Harmonogram státních závěrečných zkoušek FM

  • Odevzdání bakalářských a diplomových prací: 6. ledna 2022 (vedoucímu BP, DP)
  • Přihlášky ke SZZ: 6. ledna 2022 (vyplněný formulář pošlete na adresu dana.skrbkova@tul.cz)
  • Uzavření studia: 26. ledna 2022
  • Státní závěrečné zkoušky: 1.–2. února 2022
  • Promoce absolventů: 18. února 2022

17. prosince 2021